Våre tjenester

Klimastyring
Alt fra små enkle styringer til større computer systemer for styring av alle funksjoner i gartneriet, også energi-håndtering og vanning.

Vanningsanlegg
Gjødselblandere, Dryppvanning, Bordvanning, Filteranlegg - UV Rensing, oppsamling og håndtering av returvann

Interntransport og spesialmaskiner
Transportbånd, robotsystemer, sprøyter, pottemaskiner, jordhåndtering, så-maskiner

Automasjonstjenester
Vi løser automasjons-oppgaver på forespørsel. Det kan være nye anlegg, service og feilsøking.

Planlegging og rådvigning
Vi kan bistå med planlegging av nye anlegg, løsninger for ombygging og vedlikehold, varmeanlegg/kjelerom: Planlegging og prosjektering av nye og omgybbing av eksisterende.